Sürdürülebilirlik

Dünyamızın geleceği için hepimize sorumluluk düşüyor.

Anasayfa ▸ Kurumsal ▸ Sürdürülebilirlik

null

Daha Az Enerji

Effe Makine olarak ürettiğimiz tüm makine ve ünitelerde enerji tüketimini minimuma indirecek çözümler sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca doğaya salınacak zararlı gazların ve atıkların absorbe edilmesi için çözümler geliştiyoruz.

null

Daha Az Karbon

Yeşil Mutabakat çerçevesinde karbon salınımımızı en aza indirmek ve karbon ayak izimizin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için planlamalar yapıyoruz.

null

Doğaya Saygı

Yaşadığımız evrene karşı bir sorumluluğumuz var. Üretimimizin her alanında doğaya uyum sağlayan bir süreci inşaa etmek için çalışıyoruz.

null

Çevre Bilinci

Çevreye karşı sorumluluklarımızı sürekli eğitimlerimizde ekibimize anlatıyor, onların da bu bilince sahip olmalarını sağlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN

Çevre Politikası

▸ Çevreye zararlı enerji kaynaklarının tüketimini azaltmak ve zararı minimize etmek,

▸ En önemli kaynaklarımızdan birisi olan ve küresel ısınma ile hızla azalan su kaynaklarının tasarruflu kullanımını sağlamak ve bu doğrultuda makineler üretmek,

▸ Çevreye zararlı gazlar açığa çıkaran üretim teknolojilerini çevreye duyarlı hale getirecek şekle dönüştürmek,

▸ Ar-Ge alanımızda dünyamız için zararı olabilecek atık gaz ve maddelerin filtrelenmesini sağlayacak teknolojiler geliştirmek,

▸ Sektörümüz için çevreci yaklaşımlarımızı paydaşlarımızın yanı sıra tüm pazar ile paylaşarak ortak akıl ile hareket etmek,

▸ Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek en yeni çevreci üretim tekniklerini üretim prosesimize entegre etmek,

▸ Çalışanlarımızı çevreye karşı duyarlı hale getirecek eğitimler ile geliştirmek ve bunu bir şirket kültürü olarak kabul etmektir.

YEŞİL MUTABAKAT

nedir?
2019 yılı itibariyle ortaya çıkan Yeşil Mutabakat Anlaşması; dünya genelinde yaşanmakta olan iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği’nin hazırda var olan hedeflerini daha geniş ve etkili bir biçimde hayata geçirmesine odaklanan bir çevreci yaklaşım planıdır.

Bu plan ile 2050 yılına kadar AB üyesi ülkelerin üretim teknolojilerini belirli kriterler etrafında oluşturması zorunlu kılınmaktadır. Ayrıca AB ile ticaret yapacak olan ülkelerin de bu kriterlere uyması beklenecektir. EFFE olarak 2050 yılına kadar üretim teknolojilerimizi sıfır karbon politikasına uygun hale getirmeyi planlamaktayız.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM