MERKEZİ TAHRİKLİ DOK SARMA ÜNİTESİ

EF-MT

Ram makineleri, yıkama makineleri veya çeşitli teknik tekstil hatlarının giriş veya çıkışlarında, kumasın bir sonraki üniteye sürekli aynı tansiyonda
sarılabilmesi veya dok arabasından boşaltılması için kullanılır.

Uygulandığı makine ve proses şartlarına göre ünite öncesi veya sonrasına monte edilecek loadcell veya balerin sisteminden kumanda almak suretiyle senkron çalışma sağlanır.

  • Dok arabası silindirine seyyar askılı sistem ile akuple edilen hassas servo motorlu redüktör sistemi.

  • Kolay dok değişimi için Servo motor redüktör askı sistemi.

  • Dijital baskı makinesi ile merkezi tahrikli dok sarma ünitesi arasında hassas kontrollü balerin sistemi.

  • Yer kaybını önlemek için dijital baskı makinesi çıkış freymine monte edilmiş sağlam yapıda freymler.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM