KALİTE POLİTİKASI

EFFE olarak vizyonumuz doğrultusunda yeni teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, kolay kullanılabilir, güvenilir ürünler geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmet veririz. Kalite politikamız "müşteri memnuniyeti" esasına dayanır. Şirketimizin amacı, uluslararası standartlara, teknik şartlara ve müşterilerin taleplerine uygun ürünler ve projeler sunarken tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan makineleri yerli üretime katmaktır. Müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur. Gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili her memnuniyetsizlik ciddiyetle ele alınır ve düzeltici faaliyette bulunulur.

 

EFFE ekibinde çalışanların mutluluğu müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve "katılımcılık" esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Tasarım, imalat, ar-ge ve montaj aşamalarında çalışanlar için, işini seven, yaptığı işten mutluluk ve gurur duymasını sağlayan çalışma ortamı hedeflenir. Sorumluluk, bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları özellikle teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur. Tüm bu ilkelerin doğrultusunda firmamız çatısı altında görev alan her çalışanımız ‘’hep bir adım önde’’ olma vizyonu ve yeniliğe verdikleri önemle fark yaratırlar. Ekip üyelerimiz koşulsuz memnuniyetlerini amaçladığımız müşterilerimize verebileceğimiz en değerli şeyin aslında "EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş Kalitesi’’ olduğunu bilirler."

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını
 • İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı

Şirketimizin vizyonu ve hedefleri aşağıdaki temellere dayanmaktadır:

 • Sektörü takip etmekten ziyade sektörün gündemini belirleyen tasarım ve uygulamalarla, müşterilerimize ve ülke ekonomisine fayda sağlamak
 • Uluslararası pazarlarda sektörün lideri konumunda olmak
 • Proses ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini ve üretim artışı sağlamak
 • Yüksek verimliliği hedef alarak, gerekli faaliyetleri planlamak ve uygulamak
 • Sürekli eğitim faaliyetleri ile personel gelişimini en üst seviyeye çıkarmak
 • Müşterilerimizin memnuniyetini iyileştirerek, SÜREKLİ VE ÇOK MEMNUN MÜŞTERİLER kazanmak suretiyle sektöre yön vermek


Kalite Politikamızın Temel İlkeleri:

 • Kendisine marjinal fayda sağlamayacak ürünlere yönelme eğilimindeki müşterileri ihtiyacına uygun çözümlere yönlendirme
 • Kusursuz teslimat, endüstriyel işçilik, dayanıklı ürünlerin üretilmesi
 • Kolay temin edilebilir malzeme ve ekipmanlarla imalat yapılması
 • Müşteri hizmetlerinde müşteri şikayetleri yönetimi, satış ve serviste uzmanlık
 • İş güvenliğine uygun, çevreye duyarlı üretim anlayışı
 • Müşteri daima haklıdır prensibine uygun hizmet anlayışı
 • Performans garantili uygulamalarla, maksimum müşteri güveni sağlanması
 • Kalite tekrarı için planlanmış üretim şartları oluşturulması
 • Ürünlerin, yatırım maliyetlerinin en hızlı şekilde geri dönüşümünün sağlanması
 • Müşteri beklentilerine uygun, güvenilir, hızlı ve iş ahlakına uygun anlayışla üretim yapmak
 • Müşteri menfaatlerinin de firmamızın menfaatlerini koruduğumuz gibi korunması

Şirketimizin vizyonu ve hedefleri aşağıdaki temellere dayanmaktadır:

 • Sektörü takip etmekten ziyade sektörün gündemini belirleyen tasarım ve uygulamalarla, müşterilerimize ve ülke ekonomisine fayda sağlamak
 • Uluslararası pazarlarda sektörün lideri konumunda olmak
 • Proses ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini ve üretim artışı sağlamak
 • Yüksek verimliliği hedef alarak, gerekli faaliyetleri planlamak ve uygulamak
 • Sürekli eğitim faaliyetleri ile personel gelişimini en üst seviyeye çıkarmak
 • Müşterilerimizin memnuniyetini iyileştirerek, SÜREKLİ VE ÇOK MEMNUN MÜŞTERİLER kazanmak suretiyle sektöre yön vermek