EF- ECON Baca Gazı Isı Geri Kazanım Sistemi

  • Yüksek ısılarda çalışan ram makinelerinde ve bazı kurutma makinelerinde, egzoz bacalarından dışarı atılan havanın sıcaklığından faydalanılarak, kurutma kabinlerinin ihtiyacı olan ortam havasını ısıtmak suretiyle, enerji tasarrufu sağlar.
  • Yüksek kapasiteli ısı eşanjöründen geçirilen egzoz baca gazı, özel dizaynlı hava geçişi sayesinde, elyaf, yağ ve atık havanın taşıdığı çeşitli kimyasallardan arındırılır.
  • Bu sayede, benzeri uygulamalarda yaşanan eşanjör borularının kısa zamanda kirlenmesinin önüne geçilerek, ünitenin sürekli olarak maksimum verimde, çalışması sağlanır.
  • Egzost havası, eşanjör cidarlarından geçirilen ortam havasını ısıttıktan ve ısısı düşürüldükten sonra atmosfere atılır.
  • Eşanjörde, egzoz havası ile ısıtılan ortam havası ise, itina ile izole edilmiş hava kanalları ile kurutma kabinlerine sevk edilir.ı
  • Sistem sayesinde sağlanan enerji tasarrufu, ünitenin çalıştığı makinelerdeki egzoz sıcaklığının yüksekliği ile doğru orantılı olmakla birlikte %15 ile %20 oranlarındadır.